شما میتوانید برای خرید پس از انتخاب کالا های مورد نظر از صفحه محصولات به روش های زیر جهت ثبت سفارش اقدام فرمایید :
 

1. واریز وجه به صورت کارت به کارت :  بانک ملت به شماره ی  5466-5245-3378-6104 به نام شرکت صنایع برق و الکترونیک نوین       
2. واریز وجه به صورت انتقال بین بانکی (شبا) : بانک ملت به شماره شبای IR80-0120-0000-0000-5571-5608-01به نام شرکت صنایع برق و الکترونیک نوین
3. واریز به حساب جاری : بانک ملت به شماره 5571560801 به نام شرکت صنایع برق و الکترونیک نوین

 

" توجه "

" لطفا پس از واریز وجه با بخش فروش شرکت تماس گرفته و سفارش خود را جهت ثبت اعلام نمایید "
تلفن : 88755989-021 داخلی 1