شما میتوانید برای خرید پس از انتخاب کالا های مورد نظر از صفحه محصولات به روش های زیر جهت ثبت سفارش اقدام فرمایید :
     

1. واریز وجه به صورت انتقال بین بانکی (شبا) : بانک ملی به شماره شبای IR58 0170 0000 0022 3413 8250 07 به نام شرکت صنایع برق و الکترونیک نوین
2. واریز به حساب جاری : بانک ملی به شماره 223413825007 به نام شرکت صنایع برق و الکترونیک نوین

3.واریز به شماره کارت : بانک ملی به شماره کارت 7596-9994-9918-6037 به نام شرکت صنایع برق و الکترونیک نوین
 

" توجه "

لطفا برای ثبت و تکمیل سفارش ، بعد از واریز مبلغ خرید اطلاعات مورد نیاز در زیرآمده را به آدرس ایمیل sales@novinmedonline.com ارسال نمایید.
زمان تحویل کالا از 1 الی 10 روز متغییر بوده و تفاوتی با درخواست تلفنی ندارد.
قابل توجه است تحویل و ارسال کالا در زمان های کنگره و سمینار زمان بیشتری را سپری میکند.

اعلام و تکمیل پارامترهای زیر و ارسال آن به ایمیل فوق الزامی می باشد :

1. چهار رقم آخر کارت واریزی / شماره رسید:

2. شماره پیگیری :

3. مبلغ واریزی :

4. تاریخ واریزی :

5. نام حساب یا کارت  مقصد :

6. کد ملی حقیقی و یا کد اقتصادی و شناسه ملی حقوقی خریدار :

7. کدپستی :

8. تلفن همراه خریدار :

9. شماره نظام پزشکی :

10. فایل اسکن شده نسخه از متخصص(برای بیماران گرامی) :


توجه: برای خرید دستگاه و تجهیزات تخصصی فیزیوتراپی ، بیماران عزیز می بایست حتما از فیزیوتراپیست یا پزشک خود تاییدیه خرید دستگاه مذکور را داشته باشند ، در صورت پرداخت بدون تاییدیه ، مبلغ واریزی برگشت داده می شود .