این شركت با بیش از 23 سال سابقه كار ،افتخار خدمات رسانی به بیش از 9000 مشتری اعم از مراكز خصوصی و سازمانهای دولتی را دارد كه میتوان بخشی ازسازمانها و مراكز را در لیست زیر رویت نمود

 • 1.سازمان بهزیستی كل كشور
 • 2.جمعیت هلال احمر كل كشور
 • 3.سازمان تامین اجتماعی كل كشور
 • 4.شركت نفت جمهوری اسلامی ایران
 • 5. بیمارسان میلاد
 • 6. موسسه رویان
 • 7.ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • 8.بهداری كل ناجا
 • 9.دانشگاه علوم پزشكی ایران
 • 10. دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی
 • 11. دانشگاه علوم پزشكیتبریز
 • 12. دانشگاه علوم پزشكی سمنان
 • 13. دانشگاه علوم پزشكی اهواز
 • 14. دانشگاه علوم پزشكی تربیت مدرس
 • 15. دانشگاه علوم پزشكی زاهدان
 • 16. دانشگاه علوم پزشكی ساری
 • 17. دانشگاه علوم پزشكی مشهد
 • 18. دانشگاه علوم پزشكی همدان
 • 19.انجمن علمی جراحان ستون فقرات ایران
 • 20.انجمن ms ایران
 • 21.انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
 • 22.آكادمی ملی المپیك
 • 23.سازمان تربیت بدنی
 • 24.باشگاه صبا باطری
 • 25.باشگاه پاس
 • 26.باشگاه ابومسلم
 • 27.باشگاه استیل آذین
 • 28.باشگاه تراكتورسازی
 • 29.باشگاه پرسپولیس
 • 30.باشگاه شیرین فراز
 • 31.باشگاه داماش
 • 32.فدراسیون پزشكی ورزشی
 • 33.فدراسیون ژیمناستیك
 • 34.فدراسیون بسكتبال
 • 35.فدراسیون فوتبال
 • 36.اداره كل آموزش و پرورش استثنایی كشمر
 • 37.معاونت درمان بنیاد جانبازان و امور ایثارگران
 • 38.آسایشگاه معلولین و سالمندان كهریزك
 • 39.دانشكده پزشكی
 • و . . .