انتخاب زبان
ویژگی های دستگاه
دو کانال کاملاً مستقل با امکان تنظیمات یکسان یا متفاوت
دارای تمام جریانهای Medium Freq. , Low Freq.
دارای جریانهای
TENS, FES, FAR, IDC, GALVANIC, DIADYNAMIC, 4- POLE. 2-POLE, VECTOR FIELD, VECTOR SCAN, ISOPLANAR, RUSSIAN
دارای 124 برنامه درمانی
توانایی مدولاسیون امواج فرکانس پایین بر روی امواج فرکانس بالا جهت جلوگیری از اثرات سوزش پوستی
نمایش گرافیکی شکل موج خروجی
خروجی ولتاژ ثابت
نمایش نحوه ی الکترود گذاری در تعدادی از برنامه های درمانی
دارای 28 حافظه آزاد برای ذخیره برنامه های درمانی دلخواه (USER PROG)
دارای سیستم تست کابل و الکترود جهت اطمینان از سلامت آنها
کلید قفل بیمار جهت ایمنی بیشتر
امکان توقف موقت درمان (PAUSE)
سیستم عامل پیشرفته در طراحی نرم افزار
صفحه نمایش گرافیکی با رزولیشن بالا
صفحه ی تنظیمات جهت تنظیم کنتراست ، ولوم، آلارم و ...
دسترسی سریع به برنامه ی درمانی دلخواه از راه های گوناگون
صفحات HELP جهت کاربری راحت تر
پایه ی قابل تنظیم برای زاویه دید مناسب صفحه نمایش
مشخصات فنی

General Source Type Constant Voltage (CV)
سری محصول New Vision
صفحه نمایش گرافیکی دارد
Treatment time 1 – 60 Minutes & Always On
تعداد کانال ها 2
تعداد برنامه های درمانی (Protocols) 124 Programs
کانال مستقل دارد
تعداد حافظه های آزاد (free memories) 28 Programs
جریان ها (Treatment Mode) TENS, FAR, FES, DC, IDC ,Diadynamic, 4-Pole, 2-Pole, Vector Scan, Isoplanar, Vector Field, Russian
نوع کاربری کلینیکی
Carrier Frequency 2000-10000 Hz
Base Frequency 0-200 Hz
Sweep Frequency 0-100 Hz
Sweep Mode 0/1/0/1, 1/5/1/5, 6/0/6/0
Polarity دارد (+ , -)
TENS Frequency 1-250 Hz
Pulse Width 40-300µS
Modulation CM, FM, WM, SD, RND, NORM, RECP, BST
Shape VMS, Sym, Asym
NMES (FARADIC) Frequency 30-80 Hz
Pulse Width 150-400µS
Hold Time 0.2-60S
Rest Time 0.2-60S
Shape VMS, Sym, Asym
NMES (FES) Frequency 30-80 Hz
Pulse Width 150-400µS
Hold Time 1-60S
Rest Time 1-60S
Shape VMS, Sym, Asym
UDC (Galvanic) Mode HFr, NORM
UDC (IDC R, IDC T) Hold Time 1mS-5 S
Rest Time 2mS-10 S
Mode HFr, NORM
Diadynamic Pulse Width 10 mS
Frequency 50 Hz (MF), 100 Hz (DF)
Mode HFr, NORM
Polarity Red +, Red -,Alternative
Technical Data ابعاد (Dimensions) 395 × 285 × 125 mm (w × d × h)
Weight 3.7kg
Amplitude (Max) 200V (1KΩ Load)

برنامه درمانی

Acne Vulgaris آکنه ولگاریس
Arthrosis آرتروز
Arthrosis (Acute) آرتروز (حاد)
Arthrosis (Chronic) (TENS) آرتروز (مزمن)
Arthrosis (Chronic) (DIA) آرتروز (مزمن)
Atrophy آتروفی
Bed Sore زخم بستر
Blood Circulation Improvement بهبود گردش خون
Brachialgia (TENS) درد در شبکه بازویی
Brachialgia (IF) درد در شبکه بازویی
Burger Syndrome (TENS) سندروم برگر
Burger Syndrome (DIA) سندروم برگر
Bursitis (Acute) بورسیت (حاد)
Bursitis (Subacute) بورسیت (تحت حاد)
Calcium Deposit (Acetic Acid) رسوب کلسیم (اسید استیک)
Causalgia (TENS) کازالژیا
Causalgia (IF) کازالژیا
Cervicocephal Syndrome درد تیر کشنده گردنی
Chondromalacia (TENS) کندرومالاسی
Chondromalacia (IF) کندرومالاسی
Circulation Improvement (TENS) بهبود گردش خون
Circulation Improvement (NMES) بهبود گردش خون
Connective Tissue Repair ترمیم بافت همبند
Constipation (Chronic) یبوست (مزمن)
Contracture خشکی و کوتاهی بافتهای نرم
Contracture (Chronic) خشکی و کوتاهی بافتهای نرم (مزمن)
Contracture (Subacute) خشکی و کوتاهی بافتهای نرم (تحت حاد)
Diabetic Wound (TENS) زخم دیابتی
Diabetic Wound (IF) زخم دیابتی
Disuse Atrophy آتروفی
Dysmenorrhea (TENS) عادت ماهانه دردناک
Dysmenorrhea (IF) عادت ماهانه دردناک
Edema Reduction (Hyaluronidase) کاهش ادم (هیالورونیداز)
Education بازآموزی
Endurance Training بهبود استقامت عضلانی
Epicondylitis اپی کوندیلیت
Epicondylitis (Chronic) اپی کوندیلیت (مزمن)
Epicondylitis (Acute) اپی کوندیلیت (حاد)
Epicondylitis (Local) اپی کوندیلیت (موضعی)
Fracture Healing ترمیم شکستگی
Frozen Shoulder (Acute) (TENS) خشکی مفصل شانه (حاد)
Frozen Shoulder (Acute) (IF) خشکی مفصل شانه (حاد)
Frozen Shoulder (Chronic) (TENS) خشکی مفصل شانه (مزمن)
Frozen Shoulder (Chronic) (IF) خشکی مفصل شانه (مزمن)
Fungal Infection (Copper) عفونت قارچی (مس)
Haemarthrosis (TENS) خونریزی داخل مفصل
Haemarthrosi (IF) خونریزی داخل مفصل
Hemophilia هموفیلی
Herpes Zoster هرپس زوستر
Hip Osteoarthritis (TENS) استئوآرتریت مفصل ران
Hip Osteoarthritis (IF) استئوآرتریت مفصل ران
Hyperhidrosis (Tap Water) تعریق بیش از حد (آب)
Hypotonic Muscle عضله با تونوسیته پایین
Incontinency بی اختیاری ادرار
Inflammation (Dexamethasone) التهاب (دگزامتازون)
Intercostal Neuralgia درد در مسیر عصب بین دنده ای
Knee Osteoarthritis (TENS) آرتروز زانو
Knee Osteoarthritis (IF) استئوآرتریت مفصل زانو
Local Anesthesia (Lidocaine) بی حسی موضعی
Low Back Pain (Acute) (TENS) کمر درد (حاد)
Low Back Pain (Acute) (IF) کمر درد (حاد)
Low Back Pain (Chronic) (TENS) کمر درد (مزمن)
Low Back Pain (Chronic) (IF) کمر درد (مزمن)
Muscle Atrophy آتروفی عضله
Neuralgia (Acute) درد در مسیر عصب (حاد)
Muscle Spasm (TENS) اسپاسم عضلانی
Muscle Spasm (IF) اسپاسم عضلانی
Muscle Strain استرین عضلانی
Muscle Weakness ضعف عضلانی
Myalgia (TENS) درد عضلانی
Myalgia (IF) درد عضلانی
Myofascial Trigger Points (TENS) نقاط تریگر میوفاسیال
Myofascial Trigger Points (IF) نقاط تریگر میوفاسیال
Myositis میوزیت
Muscle Spasm (Magnesium) گرفتگی عضلات (منیزیم)
Neuralgia (Subacute) درد در مسیر عصب (تحت حاد)
Oedema (Acute) ادم (حاد)
Oedema (Chronic) ادم (مزمن)
Pain (Acute) درد (حاد)
Pain (Chronic) درد (مزمن)
Peripheral Nerves Injuries ضایعات اعصاب محیطی
Phantom Pain درد خیالی
Phantom Pain (Acute) درد خیالی (حاد)
Phantom Pain (Subacute) درد خیالی (تحت حاد)
Plantar warts (Salicylate) پلانتار وارتز (سالیسیلات)
Post-Operative Weakness (NMES) ضعف عضلانی پس از عمل جراحی
Post-Operative Weakness (NMES) ضعف عضلانی پس از عمل جراحی
Post Surgical Pain (Acute) درد بعد از عمل جراحی (حاد)
Post Surgical Pain (Subacute) درد بعد از عمل جراحی (تحت حاد)
Power Training تقویت توان عضلات
Raynaud's Disease بیماری رینود
Re-education باز آموزی عضلانی
Raynaud Syndrome سندرم رینود
Rheumatoid Arthritis آرتریت روماتوئید
Rheumatoid Arthritis (Acute) آرتریت روماتوئید (حاد)
Rheumatoid Arthritis (Chronic) آرتریت روماتوئید (مزمن)
ROM Improvement (NMES) افزایش دامنه حرکتی
ROM Improvement (NMES) افزایش دامنه حرکتی
Scar (Iodine) اسکار (ید)
Sciatica درد عصب سیاتیک
Sciatica (Acute) درد عصب سیاتیک (حاد)
Sciatica (Subacute) درد عصب سیاتیک (تحت حاد)
Sclerolytic (Chloride) اسکلروتیک (کلرید)
Shoulder Arthritis آرتریت شانه
Skin wound (Zinc) زخم پوستی (روی)
Spasticity (Agonist) اسپاستی سیته (آگونیست)
Spasticity (Antagonist) اسپاستی سیته (آنتاگونیست)
Spasticity (Mild) اسپاستی سیته (خفیف)
Spasticity (Moderate) سپاستی سیته (متوسط)
Sprain کشیدگی رباطها
Sprain (Acute) کشیدگی رباطها (حاد)
Sprain (Subacute) کشیدگی رباطها (تحت حاد)
Sterility نازایی
Subacromial Bursitis بورسیت ساب اکرومیال
Sudeck's Atrophy آتروفی سودک
Tendinitis تاندونیت
Tendonitis (Local) (DIA) تاندونیت (موضعی)
Tendonitis (Local) (TENS) تاندونیت (موضعی)
Tendonitis (Regional) تاندونیت (ناحیه ای)
Tenosynovitis تنوسینوویت
Tension Headache (TENS) بی اختیاری ادرار
Tension Headache (IF) سر درد تنشی
Urinary Incontinence بی اختیاری ادرار
Volkman's Ischemic Contracture کنترکچر ولکمن

متعلقات دستگاه
ردیف شرح کالا تعداد واحد
1 راهنمای استفاده سریع 1 عدد
2 راهنمای استفاده 1 جلد
3 کتاب اصول و موارد کاربرد اینتر فرنشیال 1 جلد
4 استرپ 5*40 1 جفت
5 استرپ 5*60 1 جفت
6 الکترود رابر سیم دار 6*4 خارجی 2 جفت
7 الکترود کامل قلمی خارجی نوع A 1 سری
8 پد الکترود 6*4 2 جفت
9 کابل برق دستگاه 1 عدد
10 کابل بیمار طوسی خارجی(RB) 1 عدد
11 کابل بیمار کرم خارجی(RB) 1 عدد
12 فیوز2A 2 عدد
13 ضمانت نامه 1 عدد
امتیازات کاربران
تعداد کاربران رای داده:  1
پیش فرض 1 10
پیش فرض 2 10
پیش فرض 3 10
پیش فرض 4 10
پیش فرض 5 10
نظر کاربران
اسداله غلامي 1392/05/20
سلام
من از شركت فنون شهركرد مزاحمتان شدم يك سوال در مورد استيمولاتور myodyn 615lدارم يكي از مشتريان من اين دستگاه را براي تعمير اورده اشكال ان اين است كه صفحه ال سي دي ابي است و نوشته ها موجود نيستند به نظر من نرم افزار روي at mega32رفته است ايا درست است لطفا مرا راهنمايي نماييد همراه:09133824491
نام و نام خانوادگی:
آدرس email:
متن:

نمايشگاه و دفتر فروش: تهران، خيابان استاد مطهری، خيابان مير عماد، خيابان دوم، شماره 9، طبقه سوم،واحد6 | تلفن: ۸۸۷۵۵۹۸۹ | فکس: ۸۸۷۳۶۲۲۲ | ایمیل: info@novinmedonline.com

همه حقوق اين سايت متعلق به شركت مهندسی پزشكی نوين می باشد.